نحوه بازدید

لطفا جهت بازدید از قطعات باغ تفریحی باغ صفا با شماره تلفن اعلام شده و یا از طریق راه های ارتباطی زیر با ما هماهنگ فرمایید.

آدرس

استان تهران

شهرستان دماوند، گیلاوند،سه راه گیلاوند ،از ابتدای خیابان سپاه

کیلومتر هفت به سمت جنوب،دست راست باغ صفا.

تلفن :+98 9356361505

ایمیل : info@baghesafa.com

ارسال پیام